Wednesday, March 5, 2008

Dorasel-Real_Talk-EP-(WEB)-2008-TOON


  ***** *   **     * ***     *****  **     *****  **
****** ** **** * * **** ****** * **** * ****** * **** *
** * * ** **** * * *** ** * * ***** ** * * *****
* * * ** * * * ** *** * * * * * * * * * *
* * ** * * *** *** * * * * * *
** ** ** * ** ** ** ** ** * ** ** *
** ** ** * ** ** ** ** ** * ** ** *
** ** ** * ** ** ** ** ******** ** ********
** ** ** * ** ** ** ** ** * ** ** *
** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** **
* ** *** ** ** ** * ** ** * ** **
* *** ** * * * ** * **
**** ** *** * **** ** **** **
* ***** ******* * ***** ** * ***** **
* ** *** * ** * **
* * *
** ** **


.::Where Hip-Hop Lives !::.


---------------------- P R E S E N T S
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÞÛ
³ RELEASE iNFO ÞÛ
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÞÛ
³ ÞÛ
³ Dorasel - Real Talk ÞÛ
³ ÞÛ
³ Artist........: Dorasel ÞÛ
³ Album.........: Real Talk ÞÛ
³ Label.........: Stone Monkey Records ÞÛ
³ Source........: CDDA ÞÛ
³ Type..........: Album ÞÛ
³ Year..........: 2008 ÞÛ
³ Genre.........: Rap ÞÛ
³ Ripper........: Kartoon ÞÛ
³ Grabber.......: WEB ÞÛ
³ Encoder.......: ÞÛ
³ Quality.......: 192 / 44.1 / Full Stereo ÞÛ
³ Rip Date......: Feb-06-2008 ÞÛ
³ Street Date...: 000-00-0000 ÞÛ
³ ÞÛ
ÀÄÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÝ
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÞÛ
³ TRACKLiST ÞÛ
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÞÛ
³ ÞÛ
³ 01. Pull Up to Tha Bumper Feat. E-40 [ 04:33 ] ÞÛ
³ 02. Still at Tha Bar [ 04:04 ] ÞÛ
³ 03. Thug Like [ 03:34 ] ÞÛ
³ 04. Confessions of A Thug [ 03:58 ] ÞÛ
³ 05. Shake it [ 04:12 ] ÞÛ
³ ÞÛ
³ ÞÛ
³ ÞÛ
³ Total Playing Time: [ 20:21 ] min ÞÛ
³ Total Size: [ 27,10 ] MB ÞÛ
³ ÞÛ
ÀÄÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÝ
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÞÛ
³ RELEASE NOTES ÞÛ
ÆÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÞÛ
³ ÞÛ
³ Dorasel (of the Regime) is ready to give fans a new album, entitled ÞÛ
³ Real Talk-the EP. It features multi platinum recording artist E-40. ÞÛ
³ Fans can expect this one to be one of the most well rounded rap ÞÛ
³ albums EVER. ÞÛ
³ ÞÛ
³ ÞÛ
³ ÞÛ
ÀÄÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÝ
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß


DOWNLOAD
password : kartoon

No comments: